Nod Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor yw cyfrannu tuag at ddealltwriaeth o hanes a diwylliant Gwynedd a’i phobl trwy gasglu, gofalu am, a darparu mynediad at ei chasgliadau er mwyn i bawb rannu yn ei threftadaeth gyfoethog